Profilaktyka Raka szyjki Macicy


Realizujemy Program Profilaktyki Szyjki Macicy
Programem aktywnej profilaktyki raka szyjki macicy objęto populację kobiet zdrowych i nie odczuwających dolegliwości w przedziale wieku 25 - 59 lat w 3- letnich odstępach czasu.
 
Badania skierowane są do osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Medis-Med na facebook


Polityka cookies